Wednesday, January 31, 2007

Could We be The Generation That Will Live for God

Could we be the generation

That would fall on our knees

Could we be the generation

That would set the captives free

Could we be the generation

Not calling lives our own

Could it be, Could it be

-"Could It Be" from the album of the same title -Words and Music by Jared Grant/ © Hope Generation Records 2003, Victoria, Australia

Sunday, January 14, 2007

Ang Sanggol na Si Samuel Armas


Sa litratong ito nakikita ang 5-buwang(21 linggo) sanggol sa sinapupunan na si Samuel Alexander Armas, na inooperahan ng siruhanong si Dr. Joseph Bruner. Ang sanggol ay mayroong karamdamang tinatawag na “spina bifida”, o depekto sa gulugod, kung saan ang sanggol ay hindi mabubuhay kung siya ay alisin sa sinapupunan ng kanyang ina.


Ang ina ni Samuel Alexander Armas ay isang nars sa larangan ng obstetrics sa Atlanta, Georgia, sa Estados Unidos. Nabalitaan niya ang kahusayan ng ginagawang operasyon ni Dr. Bruner. Si Dr. Bruner ay nag-oopera sa Vanderbilt University Medical Center sa Nashville, Tennessee, sa Estados Unidos at ginagawa niya ang mga espesyal na operasyong ito habang nasa sinapupunan pa ang mga sanggol.


Sa operasyong ito, inilalabas sa tiyan at hinihiwa ang bahay-bata para maoperahan ang sanggol sa loob nito. Nang tinatapos ni Dr. Bruner ang operasyon kay Samuel, inilabas ni Samuel ang kanyang maliit ngunit buong-buong kamay at hinawakan niya ng mahigpit ang daliri ni Dr. Bruner. Wika ni Dr. Bruner, nang hawakan ng sanggol ang kanyang daliri, punung-puno siya ng emosyon sa sandaling iyon at hindi siya makagalaw, at noon lang niya naranasan ang bagay na iyon sa buong buhay niya.

Sa litratong ito naisalarawan ang buong nangyari. Ang litratong ito ay pinamagatang “Hand of Hope” nang inilathala ito sa diyaryo sa Esatdos Unidos.

Ang sabi sa ilalim ng litrato, “Inabot ng 5-buwang(21 linggo) sanggol sa sinapupunan na si Samuel Alexander Armas ang daliri ng siruhanong si Dr. Joseph Bruner na pawang nagpapasalamat sa duktor para sa kanyang buhay. Ang ina ni Samuel ay iyak nang iyak nang makita niya ang litratong ito. Wika niya, “ Pinapaalala nito na ang pagbubuntis ay pagdadala ng buhay ng isang sanggol, at hindi ito nababalewala ng kapansanan o sakit.” Si Samuel ay pinanganak ng malusog. Siyento porsiyentong matagumpay ang operasyon.

read more on Baby Samuel in the Physicians for Life website

Mourning for the Unborn Children

Jeremiah 31:15 This is what the LORD says: "A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted, because her children are no more."

How do we feel when we find out babies are being killed in their mothers' wombs? Are we bothered? Does it matter to us?

The Bible says "Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because her children are no more."

Are we weeping for the children who are no more?Children are being killed in the wombs of mothers in the Philippines.

Many go to Quiapo church to buy "pamparegla" herbal concoctions from the stalls selling herbs. "Pamparegla"? That means "to induce menstruation". Pregnancy stops a woman's menstruation. "Pamparegla" is from the "damong maria" plant-and it is an abortifacient. But these same stalls are also selling (illegally and unconstitutionally) pharmaceutical-company-made drugs for abortion(black-market prices). they even have "sales agents" who approach guys walking around the quiapo church. they actually say "pampalaglag?" ("abortifacient?") to these innocent bystanders. In Kamias, Quezon City near EDSA there are also herbal sellers who sell "pamparegla" concoctions.

Lord, we weep greatly and mourn as Rachel did- for her children were no more. Impart to us Your compassion for the unborn!

Saturday, January 13, 2007

The 1987 Philippine Constitution: LIFE BEGINS AT CONCEPTION!

THE 1987 PHILIPPINE CONSTITUTION

Article 2:
Declaration of Principles and State Policies
SEC. 12.
The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government.

Sunday, January 7, 2007

This is Bound4Life

Bound4 Life is praying to end abortion in America

This is their vision and mandate:

Vision
Bound4LIFE is a covenant, it's the sound of many voices heard in the heavens as we pray and appeal to a higher court than that of the earth.

And our voices heard in the political realm as we vote only for candidates that are actively pro-life. It's the heart of God expressed as we obey His leading in acts of compassion and justice.

The message of the life tape and wristbands has gone all over America and the world.

It mobilizes God's people to join with Him in promoting a culture of life and creates awareness that life is sacred from beginning to end.

By identifying with the silent voices of those who can't defend themselves, we intercede for them and cry out for a nation where justice rolls on like a river and righteousness like a never-failing stream.

Mandate
Pray- I will pray that abortion will end every time I see the wristband.

Vote- I will vote only for candidates who are actively pro-life.

Obey- I will obey God as He leads me into works of compassion and justice.

We are His, and our lives are no longer our own. He Himself was led like a lamb to the slaughter, and this is why we respond in obedience. He paved the way. Love provokes us. Just as Jesus' heart was to love the world, we find ourselves only being satisfied as we move in the same compassion that ushers in justice.


------------------------

As Filipinos, we must also pray that the practice of abortion will be stopped. it is ILLEGAL in the Philippines. It should STAY ILLEGAL ALWAYS. The law is on life's side, on the unborn babies' side. Let us never allow it to be reversed.

Pray for the Philippines!

Vote for Pro-life Congressmen, Senators and Government Officials!

Pray that our Supreme Court justices will always uphold life !

Pray that our Constitution will always uphold life and that it will not be changed so as to destroy life!

MY PRAYER FOR THE PHILIPPINES:Jesus, I plead your blood over my sins and the sins of my nation. God, SAVE A GENERATION OF FILIPINOS from abortion. May Your glory cover the Philippines as waters cover the earth. End all abortions in the Philippines! Lord, I declare in Jesus' name, ABORTION WILL ALWAYS BE ILLEGAL IN THE PHILIPPINES!Thursday, January 4, 2007

Who Will Save the Children?

Cry for all the innocent ones
born into a world
that's lost its heart
For those who never
learn to dream
because their hope is crushed
before they can start
And we shake our fists
at the air
and say, "If God is love,
how can this be fair?"

But we are His hands
We are His voice
We are the ones who must
make the choice
And if it isn't now,
tell me when?
If it isn't you, then tell me
who will save the children?
Who will save the children?

We count our blessings one by one
yet we have forgotten how to give
It seems that we don't want to face
all the hungry and homeless
who struggle to live
But heaven is watching tonight
tugging at our hearts
to do what's right

And we are His hands
We are His voice
We are the ones who must
make the choice
And if it isn't you, then tell me
who will save the children?
Who will save the children?

As we observe them through our T.V. screens
they seem so distant and unreal
But they bleed like we bleed
And they feel what we feel
Oh, save the children
Save the children
Save the children

Now we decide that nothing can change
and throw up our hands in numb despair
And we lost a piece of our souls
by teaching ourselves just
how not to care
But Christ would have gone to the cross
just to save one child from being lost

And we are His hands
We are His voice
We are the ones who must
make the choice
And it must be now
There's no time to waste
It must be you
No one can take your place
Can't you see that only we
Can save the children
Save the children
Save the children
Please, save the children

Written By Randy Stonehill
© Copyright 1984 by Stonehillian Music & Word Music from the album “Celebrate This Heartbeat”

Tuesday, January 2, 2007

Talaarawan ng Sanggol sa Sinapupunan (Diary of A Preborn Baby)

TRANSLATED WITH PERMISSION FROM SILENTSCREAM.ORG

Talaarawan ng Sanggol sa Sinapupunan

Ika-5 ng Oktubre

Sa araw na ito

nagsimula ang aking buhay.

Hindi pa ito batid ng aking mga magulang.

Singliit lamang ako ng buto ng mansanas,

Ngunit ako na ito.

Nakatakda akong maging isang babae.

Ang aking mga mata at ang aking buhok ay magiging kulay itim.

Sadyang ang lahat ay nakaayos na, maging ang aking pagkahilig sa mga bulaklak.

Ika-19 ng Oktubre

Ang sabi ng iba, ako’y hindi pa ganap na tao,

na ang tanging nabubuhay lamang ay ang aking ina.

Ngunit ako’y isang tunay na tao,

kung paanong ang isang pirasong tinapay, ay tinapay pa rin.

May buhay ang aking ina

at

ako rin.

Ika-23 ng Oktubre

Nagsisimula nang bumukas ang aking bibig.

Sa loob ng isang taon,

ako’y makatatawa na

at kaunting panahon pa’y

makapagsasalita na.

Ang unang salitang bibigkasin ko ay:

Nanay

Ika-2 ng Nobyembre

Ako’y unti-unting lumalaki sa bawat araw.

Nagkakahugis na ang aking mga kamay at paa.

Ngunit kailangan ko pang maghintay

Bago ko maabot ang mga bisig ni Nanay

Bago ako makapitas

ng bulaklak

at mayakap ang aking Tatay.

Ika-12 ng Nobyembre

Nagsisimula nang mabuo ang mga daliri sa aking kamay.

Kayliliit ng mga ito!

Siyang ipanghahaplos ko ito sa buhok ni Nanay.

Ika-20 ng Nobyembre

Ngayon pa lamang

nabatid ni Nanay mula sa doktor

na ako’y nabubuhay sa kanyang sinapupunan.

Tuwang-tuwa siguro siya!

Masaya ka ba Nanay ?

Ika-25 ng Nobyembre

Marahil, pinag-iisipan na nina Tatay at Nanay ang ipapangalan sa akin.

Pero hindi pa nila alam na ako’y isang babae.

Nais kong ako’y tawaging Maria.

Talagang lumalaki na ako.

Ika-10 ng Disyembre

Lumalago na ang aking buhok.

Ito’y madulas, maitim at makintab.

Gayon din kaya ang buhok ni Nanay ?

Ika-13 ng Disyembre

Malapit na akong makakita.

Sa ngayon ay madilim pa ang aking paligid.

Kapag iniluwal na ko ni Nanay sa daigdig,

tiyak na maganda ang sikat ng araw at ang mga bulaklak.

Pero ang higit kong pinananabikan ay ang makita ko ang aking nanay.

Nanay, ano ba ang iyong anyo?

Ika-24 ng Disyembre

Naririnig kaya ni Nanay ang tibok ng aking puso ?

May ilang batang isinisilang na mahina

Ngunit ang aking puso ay malakas

at malusog.

Maayos itong tumitibok ;

dub-dub

dub-dub

Malusog ang iyong dalagita, Nanay!

Ika-28 ng Disyembre

Sa araw na ito’y

si Nanay

pinalaglag

Ako.

Pro-life picture from StandTrue.com

Pro-life pictures from Heritage House 76 www.hh76.com