Sunday, January 14, 2007

Ang Sanggol na Si Samuel Armas


Sa litratong ito nakikita ang 5-buwang(21 linggo) sanggol sa sinapupunan na si Samuel Alexander Armas, na inooperahan ng siruhanong si Dr. Joseph Bruner. Ang sanggol ay mayroong karamdamang tinatawag na “spina bifida”, o depekto sa gulugod, kung saan ang sanggol ay hindi mabubuhay kung siya ay alisin sa sinapupunan ng kanyang ina.


Ang ina ni Samuel Alexander Armas ay isang nars sa larangan ng obstetrics sa Atlanta, Georgia, sa Estados Unidos. Nabalitaan niya ang kahusayan ng ginagawang operasyon ni Dr. Bruner. Si Dr. Bruner ay nag-oopera sa Vanderbilt University Medical Center sa Nashville, Tennessee, sa Estados Unidos at ginagawa niya ang mga espesyal na operasyong ito habang nasa sinapupunan pa ang mga sanggol.


Sa operasyong ito, inilalabas sa tiyan at hinihiwa ang bahay-bata para maoperahan ang sanggol sa loob nito. Nang tinatapos ni Dr. Bruner ang operasyon kay Samuel, inilabas ni Samuel ang kanyang maliit ngunit buong-buong kamay at hinawakan niya ng mahigpit ang daliri ni Dr. Bruner. Wika ni Dr. Bruner, nang hawakan ng sanggol ang kanyang daliri, punung-puno siya ng emosyon sa sandaling iyon at hindi siya makagalaw, at noon lang niya naranasan ang bagay na iyon sa buong buhay niya.

Sa litratong ito naisalarawan ang buong nangyari. Ang litratong ito ay pinamagatang “Hand of Hope” nang inilathala ito sa diyaryo sa Esatdos Unidos.

Ang sabi sa ilalim ng litrato, “Inabot ng 5-buwang(21 linggo) sanggol sa sinapupunan na si Samuel Alexander Armas ang daliri ng siruhanong si Dr. Joseph Bruner na pawang nagpapasalamat sa duktor para sa kanyang buhay. Ang ina ni Samuel ay iyak nang iyak nang makita niya ang litratong ito. Wika niya, “ Pinapaalala nito na ang pagbubuntis ay pagdadala ng buhay ng isang sanggol, at hindi ito nababalewala ng kapansanan o sakit.” Si Samuel ay pinanganak ng malusog. Siyento porsiyentong matagumpay ang operasyon.

read more on Baby Samuel in the Physicians for Life website