Friday, January 4, 2008

Ang Epekto ng Pagpapalaglag: Post-Abortion Syndrome

Maraming dahilan kung bakit ang babae ay nagpapalaglag o nakukunan. Maraming paraan din ang maaaring gamitin sa pagpapalaglag.

Ngunit higit sa lahat, marami ang epektong nararananasan ng mga kababaihan matapos magpalaglag katulad ng :

  • matinding kalungkutan
  • major depression o gustong magpakamatay
  • hindi makatulog
  • nakakatakot ang mga panaginip
  • binabalisa maghapon o sa mahabang panahon
  • galit at madaling mainis, lalo na sa mga bata o sa mga lalaki
  • bisyo-alak, sigarilyo, droga, sugal, sobrang kain o walang ganang kumain
  • mababang pagtingin sa sarili at hindi nakakatagal sa isang relasyon
  • nakikipagrelasyon sa iba-ibang lalaki
Ito ang tinatawag na Post-Abortion Syndrome na nakikita sa mga babaeng nagpalaglag.

Kung kailangan mo ng tulong para sa paghilom ng mga sugat hango sa karanasan ng pagpalaglag, tumawag sa:
Pro-life Crisis Center : 911-2911 (Metro Manila) o Cellphone # 0919-233-7783