Friday, January 4, 2008

Awit 139: Ako'y Iyong Nakita Na, Di Pa Man Ako Isinilang

Awit 139:13-18

Ang anumang aking sangkap, Ikaw O Diyos ang lumikha,
sa tiyan ng aking ina'y hinugis Mo akong bata.

Pinupuri kita, O Diyos, marapat Kang katakutan,
ang lahat ng gawain Mo ay kahanga-hangang tunay;
sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal.

Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin,
sa loob ng bahay-bata doo'y Iyong napapansin;
lumalaki ako roong sa Iyo'y di nalilihim.

Ako'y Iyong nakita na, hindi pa man isinilang,
batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay;
pagkat ito'y nakatitik sa aklat Mo na talaan,
matagal nang balangkas mong Ikaw lamang ang may alam.

Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang Iyong isip,
ang dami ng Iyong balak ay hindi ko nababatid;
kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin,
sasaiyo pa rin ako kung umaga na magising.