Thursday, January 31, 2008

Bagong Buhay Para Kay JI

Mayroon akong naka-email na isang batang babaeng buntis ilan buwan nang nakaraan. Ang pangalan niya sa email ay "JI". Si JI ay nagtatrabaho, nang siya ay mabuntis ng kanyang boyfriend. Dito kami nag-umpisang mag-email sa isa't-isa. Aking pinayuhan si JI na ang pagpapalaglag ay hindi solusyon sa problema at pinalakas ko ang loob niya sa pagbahagi sa kanya ng mga Salita ng Diyos na hindi siya pababayaan ng Diyos at ang Panginoon ay may plano para sa kanya at sa kanyang anak.Binigyan ng Diyos na katatagan ng loob si JI at siya ay nagpasya na hindi niya ipapalaglag ang kanyang anak.

Sa kalaunan ay napilitan na si JI na tumigil sa pagtrabaho. Subalit siya ay nakikitira sa kanyang kapatid. Minsan ay nagkaproblema sila ng kapatid niya ngunit binigyan muli ng lakas ng loob si JI ng Diyos at napagtagumpayan niya ang kanyang problema.

Mga dalawang linggong nakaraan na ay nanganak na si JI ng isang malusog na batang lalaki sa isang ospital sa Metro Manila. SInabi niya sa akin na may problema siya sa pambayad sa ospital at sa mga doktor. Wika ko sa kanya, hindi ka dadalhin ng Diyos na ganito kalayo para ikaw ay iwanan. Ang Diyos ay tapat at maaasahan.

Hindi ko nabigyan ng materyal na tulong si JI, ngunit nakita ko ang pagtulong ng tapat at maawaing Diyos sa kanya. Sinagot ng PCSO ang kanyang bayarin sa hospital at ang mga doktor ay pumayag sa promisory note galing kay JI. Talagang hinding-hindi siya pinabayaan ng Diyos.

Sana ay maging inspirasyon si JI sa lahat ng mga babaeng nababagabag sa kanilang pagbubuntis! At sana ay nalaman ninyo sa totoong pangyayaring ito na ang Diyos ay tapat at tunay na nagmamahal sa atin!

-Dr. Lissa Poblete