Friday, January 4, 2008

Piliin Ang Buhay!

Ang buhay ay ang pinakamahalagang biyayang handog sa tao. Ang buhay na ito ay ibinigay sa atin upang ating kalingain, pagyamanin, paunlarin, bigyan ng kaukulang halaga at upang ito ay magamit sa ating paghahanap sa katotohanan ng Diyos.

Pinatunayan ng agham na hindi sa pagluwal ng isang sanggol ang simula ng katauhan ng isang nilalang. Siya ay isang ganap na tao na sa sandaling ang punlay ng lalaki at ang itlog ng babae ay nagkaugnay. Ang pagluluwal ay isang yugto lamang sa buhay ng isang tao.

Ang D and C o raspa, ang catheter at hilot, ang IUD at ilang pildoras ay ilan sa mga paraang ginagamit sa pagpapalaglag o pagpatay sa sanggol sa loob ng sinapupunan ng ina. Ang pagpapalaglag ay labag sa batas ng Diyos at ng ating bayan. Hindi dapat kasama sa "family planning" ang pagpapalaglag o "abortion".

Ang buhay na nasa sinapupunan ay hindi kailangang kitlin upang mabigyan lunas ang suliranin ng isang ina.

Itinatangi, pinagyayaman, pinahahalagahan natin ang buhay. Ang buhay na inililigtas mo ngayon ay maaaring magligtas sa iyo bukas.

Piliin ang buhay! Iyon ang pinili ng iyong ina para sa iyo.

_______________
Mula sa isang "flier" ng Pro-Life Philippines.