Friday, January 4, 2008

Solusyon Ba Ang Pagpapalaglag?

Kailanman ay hindi solusyon sa mahirap na kalagayan ang pagpatay ng iyong anak sa paraan ng pagpapalaglag.

Ang pagpapalaglag ay hindi isang operasyon lamang. Hindi ito paglalabas ng dugo sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot.

Kapag uminom ng gamot ang isang babaeng buntis upang siya'y magkaregla, ito'y pagpatay ng kanyang sanggol. Nasa kamay niya ang dugo ng sarili niyang anak.

Ang buhay ng isang ipinalaglag na bata ay hindi na maaaring ibalik. Ang pera, kayang kitain muli. Ang trabaho, maaaring mahanap muli. Ang kahihiyan sa harap ng ibang tao, maaaring di pansinin. Ang galit ng magulang, maaaring magbago. Ngunit ang buhay ng anak mo, hinding-hindi mo maibabalik.

Piliin ang buhay. Ito ang pinili ng iyong Nanay. Iyong isipin, kung ikaw ang pinalaglag, wala ka sa sana sa mundong ibabaw.