Tuesday, April 5, 2011

Asin at Ilaw Lesson 161 - Say No To Abortion



Panoorin ang video na ito. May teaching ukol sa "Say No to Abortion" atsaka may interview ukol sa mga karaniwang tanong ukol sa abortion. Sa wikang Filipino.