Sunday, July 29, 2012

NagdadalanTAO: Ang Tagalog ay pro-life

Alam ng ating mga ninuno na TAO ang batang nasa sinapupunan.
Sila'y mga sanggol, hindi "dugo" lamang.